Tijdens de algemene vergadering van 31 augustus 2021 werden bestuursverkiezingen gehouden.

Zes bestuursmandaten dienden opnieuw ingevuld te worden. De algemene vergadering keurde het voorstel tot het reduceren van het aantal bestuursleden van elf naar negen goed. Bijgevolg waren er nog vier vacante zetels, waaronder die van dijkgraaf. Sedert deze verkiezingen is het bestuur als volgt samengesteld:

Dijkgraaf: 

Johan Martens

Adjunct-dijkgraaf: 

Jan Dhondt

Gezworenen:

Benedicte Bonte

Marc d’Hoore

Danny Mouton

Luc Quintens

Peter Van Belleghem

Geert Van Damme

Johan Van Landschoot

Mevrouw Benedicte Bonte en de heer Geert Van Damme hebben als nieuwe leden de eed afgelegd bij de gouverneur op 17 september 2021.