Zomermaaiwerken 2022

Vanaf 15 juni beginnen de onderhoudsaannemers van de polder met het (zomer)maaien van die waterlopen die een cruciale rol vervullen in de bevloeiing of afwatering van een waterbekken. Enkel de begroeiing op de bodem wordt gemaaid ; vegetatie op de oevers blijft staan ten voordele van de natuur en vogels.

In Lot Zuid (gebied van Oostkustpolder ten zuiden van de Damse Vaart) gaat het om zo’n 20 km die voorzien zijn. Dit wil niet zeggen dat ze allemaal gemaaid worden. Op het tijdstip van uitvoering wordt bekeken wat er echt noodzakelijk is. In Lot Noord (gebied van Oostkustpolder ten noorden van de Damse Vaart) bedraagt de lengte ca 25 km.

Provincie West-Vlaanderen informeert via ‘Watertalk.be’ website over tijdstip en plaats van onderhoud onbevaarbare waterlopen.