Gouverneur Decaluwé voert ontrekkingsverbod in op enkele waterlopen in W-Vlaanderen

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele waterlopen kritisch laag. Voor
deze waterlopen geldt vanaf 17 mei tijdelijk het verbod om water te onttrekken.
Gouverneur Carl Decaluwé nam vandaag deze noodzakelijke maatregel samen met het
provinciaal droogteoverleg.

Wat de Oostkustpolder betreft, zijn er geen waterlopen waarvoor een verbod is uitgevaardigd.

De peilen zijn momenteel nog onder controle.