Monitoring werking vispassages te Damme

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek onderzoekt de werking van de nieuwe vispassages  die door de Oostkustpolder werden geplaatst op het Geleed Noord, Stampershoekbeek, Geleed Zuid en de Visscherie in Damme.

Ter voorbereiding van het onderzoek werd in september 2021 ter hoogte van de instroom van elke vispassage een houten frame bevestigd waarin een fuik geschoven kan worden. Eind september werden de fuiken getest vooraleer het eigenlijke onderzoek start. Op alle locaties werd er vis en kreeften of krabben gevangen. De test gaf dus aan dat de methode werkte. De effectieve monitoring gebeurt in het voorjaar, bij stijgende watertemperaturen. Dat is immers het moment waarop vissen beginnen migreren om zich voort te planten.
Het is nu zover: het onderzoek loopt gedurende de periode maart tot half juni. De fuiken worden niet continu gezet, maar enkel op momenten waarop er vismigratie doorgaat. Op die momenten zal er 24 uur lang vis gevangen worden met de fuiken, die dan worden geleegd. De vissen worden in de waterloop teruggezet. Nadien zal gerapporteerd welke vissoorten gevangen werden.

De Oostkustpolder is als enige bevoegd voor het open- en dichtzetten van de vistrappen. Hierbij wordt alles in het werk gesteld om het waterpeil zo gunstig mogelijk te houden.

Contactgegevens:
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek – 0478/79.48.57
Oostkustpolder – 050 / 33.32.71