Watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen

Naar aanleiding van het uitvoeringsbesluit op de Wet op de Onbevaarbare Waterlopen, dat op 7 mei 2021 goedgekeurd werd door de Vlaamse regering, is het sinds 01/01/2022 verplicht om watercaptatie uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten te melden via het nieuwe onttrekkingsloket van de Vlaamse Overheid. Voor een vaste onttrekkingsinstallatie dient via hetzelfde loket machtiging aangevraagd te worden. De bedoeling is om betere waterbalansen op te maken en nagaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn.

Let wel: volgende uitzonderingsgevallen zijn vrijgesteld van deze meldingsplicht:
– weidepompen om dieren te drenken
– vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is
– vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³
– zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen

Voor de melding voor captatie of machtigingsaanvraag voor een vaste installatie volg je de stappen op het loket en vul je de gevraagde informatie in. Zo wordt gevraagd waar, door wie en hoe er gecapteerd zal worden, welke vermoedelijke hoeveelheid en waarvoor het benut zal worden.
Na indiening krijg je een ontvangstbevestigingsmail. Binnen de 48u wordt het onttrekkingsticket doorgestuurd.
Dit ticket is maximaal 1 maand geldig en dient te allen tijde te kunnen worden voorgelegd.
Ten laatste 15 dagen na het verlopen van het onttrekkingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden doorgeven.

Via volgende link kom je op de website van Vlaanderen waar je de informatie terugvindt en kunt doorklikken naar het e-loket:

https://www.vlaanderen.be/melding-voor-het-onttrekken-van-water-uit-een-onbevaarbare-waterloop#wetgeving

Het e-loket maakt gebruik van het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (ICM/ADM) zodat de nodige veiligheid gegarandeerd wordt.

 In geval van droogte of een calamiteit kan de gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. In het e-loket zal je de verboden kunnen raadplegen. Als je een onttrekkingsticket hebt op het moment dat een verbod ingesteld wordt, dan zal je hierover geïnformeerd worden.

Het bekomen van een onttrekkingsticket biedt je als onttrekker geen garanties over de kwaliteit van het water dat je wil onttrekken.
Je moet er steeds zelf voor zorgen dat het onttrokken water alleen wordt aangewend voor toepassingen waarvoor dat toegestaan is.