Vissen aan wachtbekken pompgemaal Ronselarebeek (Dudzele)

Om te vissen aan het wachtbekken van de Ronselarebeek langs de Zeekanaalweg in Dudzele is er niet langer een aparte toelating van de Oostkustpolder vereist.

Indien u beschikt over een geldig visverlof van de Vlaamse Overheid dan mag u er vissen op één van de daarvoor voorziene locaties en conform het reglement openbare visserij 2022 van de Vlaamse overheid.

Uit respect voor het terrein, de natuur en uw medemens vragen wij uitdrukkelijk om de visplaatsen in propere staat achter te laten, alle afval mee te nemen, enkel op de daartoe voorziene plaatsen te parkeren en om de stilte ter plekke te respecteren.
Er mag enkel gevist worden tussen zonsopgang en zonsondergang.

Onregelmatigheden of gevallen van sluikstorten kunt u steeds melden: 050 33 32 71.