Herstel uitstroom pompgemaal Ronselarebeek

De uitstroomconstructie in het Schipdonkkanaal van het pompgemaal Ronselarebeek bestaat uit een betonnen koker met aansluitend een schuine betonplaat op de talud, die rust op houten palen in de teen van de oever van het kanaal.

Doorheen de jaren, het pompen en de kracht waarmee het water verpompt wordt in het kanaal is er een grote spleet ontstaan tussen de schuine betonplaat en het vaste horizontale uitstroomgedeelte.

Om te verhinderen dat de betonplaat volledig los zou komen en zou gaan drijven in het Schipdonkkanaal werd de uitstroom volledig vernieuwd. De schuine betonplaat werd opgebroken en vervangen door een nieuwe.

Ter vervanging van de houten paaltjes werd stalen damplanken in de teen van de talud van het Schipdonkkanaal geheid om de betonplaat op zijn plaats te houden.  Deze nieuwe betonplaat werd ook nog eens verankerd aan het horizontale uitstroomgedeelte.