Waterbeheer regio Brugge door de Oostkustpolder: the case Assebroekse Meersen

Hoofdsloot

Hoofdsloot AM

Afvoersloot

Afvoersloot

Pompgemaal Oostkamp

Pompgemaal Oostkamp

De Oostkustpolder organiseert op 19 maart tussen 14.30 en 16.00 uur een wandeling in de Assebroekse Meersen bij Assebroek-Brugge. De samenkomst is thv het infobord in de Kerkdreef. Aan de overzijde bevindt zich het restaurant “Het Leenhof”. De afstand bedraagt ongeveer 2,5 km en zal ongeveer 1,5 uur duren.

Dhr. Johan Martens, dijkgraaf, zal toelichting geven met betrekking tot het waterbeheer door de Oostkustpolder maar meer specifiek de regio Assebroekse Meersen-St. Trudoledeken. Het waterbeleid wordt besproken in een ruimer kader:

  • plaatsing van de Oostkustpolder in de kustpolders;
  • het waterbeleid in het algemeen met de indeling in categorieën van waterlopen;
  • de stroomgebieden van 2 belangrijke waterlopen, de Hoofdsloot en het St. Trudoledeken;
  • info over het project “Assebroekse Meersen”;
  • historische informatie over het meersengebied.

Aangezien wij niet op voorhand kunnen weten hoeveel interesse er is voor deze wandeling geven wij ten gepaste tijde informatie via email voor de personen die zich inschrijven.

Alvast een mooie wandeling.