Berichten

Het captatieverbod afgevaardigd door de Vlaamse Waterweg betekent concreet voor de Oostkustpolder dat er niet meer bevloeid kan worden vanuit de Damse Vaart tussen de Siphon in Damme en Sluis. Hierdoor zal het waterpeil in heel wat waterlopen te Damme (Oostkerke, Hoeke, Lapscheure en Moerkerke) en Knokke-Heist (Westkapelle) dalen. Eigenaars van dieren die gewoonlijk uit die waterlopen drinken, zullen genoodzaakt zijn om zelf water te voorzien.
Voor hoe lang dit verbod geldt, is niet duidelijk.

Inhoud besluit:

Artikel 1.

Er wordt een beperking ingevoerd voor het onttrekken van water uit de Damse Vaart, meer bepaald in het pand van de Siphon (Leopoldkanaal) tot aan de
Nederlandse grens (Sluis).

Artikel 2.

Alle onttrekkingen van water zijn hier verboden met uitzondering van de volgende
activiteiten of handelingen:
1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee dat buiten staat in de
wei;
2. Onttrekkingen voor bluswater of door hulpdiensten in geval van nood wanneer er
geen alternatief voorhanden is;
3. Minimum onttrekking die noodzakelijk is ter bescherming van de
volksgezondheid, de veiligheid en de openbare orde;
4. Onttrekkingen in het kader van de regelgeving voor dierenwelzijn;

Artikel 3.

Dit besluit treedt in werking vanaf heden tot het wordt opgeheven bij besluit van de
gedelegeerd bestuurder.