Lees hier alle nieuwsberichten van de Oostkustpolder

Hierbij melden wij dat de onderhoudswerken, zijnde de maaiwerken volop aan de gang zijn. Binnenkort starten ook de ruimingswerken. Er werd al een bericht gestuurd met de details.

Wij willen nogmaals de nadruk leggen op de noodzaak van die werken. Zij zorgen ervoor dat de waterafvoer verzekerd is en ook voor de bevloeiing in periodes van droogte. Daarom dient aan beide zijden van de waterloop een strook van 5 m vrij te zijn van constructies, overhangende takken en hindernissen die het onderhoud belemmeren.

Wij hopen op uw medewerking.

https://www.dropbox.com/s/3aob0db3avnqr6d/Besluit_tijdelijk_verbod_onttrekking_water_onbevaarbare_waterlopen_06-07-2023.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2di1rihqya57f2m/PB%20Droogtemaatregelen%20West-Vlaanderen_kaart_20230706.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tpb6rqr4zzgk6b7/20230706_besluit_Gouverneur_OVL_tijdelijk_onttrekkingsverbod.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/rvl2ct4vwjhn4hb/20230706_infobericht_besluit_gouverneurOVL_tijdelijk_ontrekkingsverbod.docx?dl=0

Hierbij de link naar de besluiten met betrekking tot het tijdelijk ontrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen:

https://www.dropbox.com/s/txfbt73p15h5t25/20230612_persbericht_inclusief_kaart%20WVL.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ttjrdh5by1xna04/Besluit_gouverneur_tijdelijk_onttrekkingsverbod%20WVL.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/neky13e7jt7gbib/20230614_besluit_gouverneur_OVL_tijdelijk_onttrekkingsverbod_onbevaarbarewaterlopen.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xdf5af8xvpjl0mn/20230615_infobericht_besluit_gouverneurOVL_tijdelijk_ontrekkingsverbod.pdf?dl=0

 

Momenteel zijn er werken aan de gang ter hoogte van het pompgemaal waardoor er geen water wordt overgepompt in het tweede pand van de Damse Vaart tussen Damme en Sluis. Er zitten 6 bevloeiingspunten in dit traject waardoor het peil in dit pand aan het dalen is. De toestand zou vanaf dinsdag terug genormaliseerd worden.

Gelieve hiermee rekening te willen houden met betrekking tot het voorzien van water voor het vee.

Wie komt ons team vervoegen ?

De Oostkustpolder organiseert een selectieprocedure voor een administratief/technisch medewerker.

De Oostkustpolder is een lokaal openbaar bestuur dat instaat voor het onderhoud van 600 km waterlopen en het water- en peilbeheer in een gebied van ca. 21.000 ha dat zich uitstrekt over delen van de gemeenten Beernem, Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem en Oostkamp. Uitgebreide info op www.oostkustpolder.be

De plaats van tewerkstelling is het polderhuis, Brugse Steenweg 227 te 8000 Brugge.

Functieomschrijving:

Het takenpakket wordt deels aangepast afhankelijk van het diploma/kennis/ervaring/affiniteit van de weerhouden kandidaat en kan onder meer inhouden:

 • Je staat mee in voor het lokaal oppervlaktewaterbeheer (o.m. adviesverlening in het kader van de watertoets, opmaak bestekken en plannen van werken, coördineren/opvolgen van projecten zowel administratief als op het terrein,…)
 • Je volgt het patrimoniumbeheer op, zowel administratief als op het terrein (o.m. dijkenbeheer, bomenbestand, schadegevallen, premie- en vergunningaanvragen,…)
 • Je zorgt voor een goed communicatiebeleid en houdt de website actueel.
 • Je staat mee in voor het financieel en/of administratief beheer van de polder (o.m. boekhouding, onthaal, administratieve ondersteuning, archivering,…)
 • Je rapporteert aan de ontvanger-griffier en de dijkgraaf

Vereisten en vaardigheden:

 • Je hebt bij voorkeur een bachelor- of masterdiploma maar een diploma hoger secundair onderwijs kan in overweging worden genomen. Doorslaggevend is enthousiasme, motivatie en de bereidheid en inzet om zich in de materie in te werken en de aangeboden opleidingen te volgen.
 • Je bent leergierig en zodoende bereid de polderwet en de wetgeving rond overheidsopdrachten, onbevaarbare waterlopen en integraal waterbeleid te kennen en te beheersen.
 • Je kan vlot werken met courante softwareprogramma’s (Word, Excel,…). Basiskennis van GIS software en/of tekenprogramma’s is een pluspunt.
 • Je bezit het rijbewijs B.
 • Je kan probleemoplossend denken en handelen en hebt het nodige aanpassingsvermogen.
 • Je bent gedreven in je werk. Werkethiek en zin voor initiatief zijn voor jou vanzelfsprekend.
 • Je bent voldoende sociaal, communicatief en taalvaardig.
 • Soms flexibele werktijden zijn geen bezwaar (avondvergaderingen, noodsituaties rond waterbeheersing).

Aanbod:

 • Voltijdse contractuele tewerkstelling (contract van onbepaalde duur). Wedde wordt bepaald volgens de provinciale salarisschalen, schaal en niveau afhankelijk van diploma en relevante werkervaring. Functiegerichte anciënniteit kan gevaloriseerd worden (5 jaar maximum)
 • Extralegale voordelen, zoals maaltijdcheques, dertiende maand en aanvullende pensioenregeling. Gsm afhankelijk van profiel en overeenkomstig takenpakket.
 • Fietsvergoeding en/of kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en occasionele dienstverplaatsingen met eigen wagen.
 • Er wordt ook een werfreserve aangelegd.

Procedure :

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, bezorg dan uiterlijk 26/06/2023 je kandidaatstelling met cv aan Oostkustpolder, Brugse Steenweg 227, 8000 Brugge of per e-mail aan waterbeheer@oostkustpolder.be.

Een eerste selectie gebeurt aan de hand van de kandidaatstellingen en cv’s, een tweede via schriftelijke proef op 06/07/2023 en een derde via een interview op 13/07/2023 (data onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, uitzonderingen bespreekbaar).

Contact

Bijkomende informatie is te bekomen bij de ontvanger-griffier Caroline Vangampelaere, tel: 050/333271, gsm: 0478/461090, e-mail: waterbeheer@oostkustpolder.be.

Recent was er een interview met de dijkgraaf rond het Waterlandschap Beverhoutsveld. De Oostkustpolder komt ook aan bod als partner in toch een mooi project rond het WLS Beverhoudsveld. Er werd onderstreept dat de polder wel degelijk beschikt over de nodige kennis en insteek, niet alleen rond het water maar ook rond landbouw, natuur en recreatie. Ook dat de polder zich integreert in de nieuwe visie rond een integraal waterbeleid en vooruitstrevend is.

Hierbij de link naar de video:

www.focus-wtv.be/het-provinciaal-domein

Veel kijkgenot.

In samenwerking met de Vlaamse Visserijcommissie en Sportvisserij Vlaanderen werd door het bestuur van de Oostkustpolder een visponton voor andersvaliden geïnstalleerd.
Er werd op het wachtbekken van de Ronselarebeek in Dudzele een houten ponton aangelegd dat voorzien is van een opstaande boord. Zo kunnen rolstoelgebruikers er veilig vissen. Er waren al enkele hengelplaatsen aanwezig, maar op vraag van een rolstoelgebruiker werd een aangepast ponton voorzien. Door een vrij eenvoudige ingreep kunnen zo ook andersvaliden de vissport beoefenen.
Bovendien is de visplaats met de auto toegankelijk en is er een parkeerplaats voorzien.
De werken werden uitgevoerd door Oostkustpolder en bekostigd door het Vlaams Visserijfonds.

De Oostkustpolder gaat over tot de openbare verkoop van zes loten grond gelegen ter hoogte van het Fort Sint Donaas in 8340 Lapscheure (Damme).

De percelen zijn kadastraal gekend te Damme, 5° afdeling (Lapscheure) sectie A, nrs. 483C en 482H.

Deze twee percelen werden opgesplitst in 6 loten:

LOT 1, met een opgemeten oppervlakte van 607,58m², deel van perceel 483 C; LOT 2, met een opgemeten oppervlakte van 798,66m², deel van perceel 483 C
LOT 3, met een opgemeten oppervlakte 859,27m², deel van perceel 483 C
LOT 4, met een opgemeten oppervlakte van 401,94m², deel van perceel 482 H
LOT 5, met een opgemeten oppervlakte van 148,28m², deel van perceel 482 H
LOT 6, met een opgemeten oppervlakte van 156,41m², deel van perceel 482 H

De minimumprijs bedraagt 4,00 euro/m². Biedingen dienen uiterlijk 26 april 2023 om 23.59 u bezorgd t.a.v. Mooren Kristof, dienst Vastgoedtransacties: kristof.mooren@vlaanderen.be
dossiernr. 13260

De besloten openbare verkoop gaat door op 2 mei 2023 om 14.00 uur ten kantore van de Oostkustpolder: Brugse Steenweg 227, 8000 Brugge

Meer info kan bekomen worden op de website openbare verkopen van de Vlaamse Overheid https://www.vlaanderen.be/damme-fort-donaas

 Hieronder vindt u de link naar het opmetingsplan:

Opmetingsplan