Artikelen door Kris Bourgonjon

Algemene Vergadering 21.03.2024

                                                      Op 21 maart 2024 vond de algemene vergadering plaats van de Oostkustpolder. Naast de jaarlijkse agendapunten was er ditmaal een (her)verkiezing van de bestuursleden. De uittredende bestuursleden zijn […]

Climapolder Congres 11-13 maart in Brugge

Climapolder Congres: Internationale conferentie 11-13 maart 2024 in Brugge De Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Polders en ILVO organiseren van 11 tot 13 maart 2024 het Climapolder Congres. Doel is het verbinden van Europese waterbeheerders en beleidsmakers die werkzaam zijn in verschillende laaggelegen gebieden die ooit op de zee zijn teruggewonnen. Gelegen op het grensvlak van land en zee […]

Aankondiging: algemene vergadering van de Oostkustpolder

Op 21 maart 2024 gaat de algemene vergadering van de stemgerechtigde ingelanden door. Een agendapunt betreft de verkiezing of herverkiezing van leden voor de aanvulling van het bestuur. De richtlijnen daarvoor vindt u terug op de website van de polder onder de rubriek “wetgeving en links”, het huishoudelijk reglement. Voor eventuele vragen kunt u steeds […]

Nieuwjaarsreceptie

                    De nieuwsjaarreceptie van de Oostkustpolder ging door op 11 januari in het kasteel van Moerkerke. Het is een bijeenkomst om de bestuursleden en de partners te informeren over de dagelijkse werking van de polder. In de toespraak van de dijkgraaf had hij het in het […]

Wateroverlast december 2023

Vanaf begin oktober is het beginnen regenen tot eind december met wateroverlast tot gevolg. Binnen de Oostkustpolder heeft het zich beperkt tot wei- en akkerlanden die onder water stonden. Er zijn geen huizen bedreigd of gevallen van schade gemeld. Lot Noord: er waren geen noemenswaardige problemen. Het inzetten van mobiele pompen op de Noordwatergang en […]

Onderhoudswerken – maaiwerken en ruimingswerken 2023

Hierbij melden wij dat de onderhoudswerken, zijnde de maaiwerken volop aan de gang zijn. Binnenkort starten ook de ruimingswerken. Er werd al een bericht gestuurd met de details. Wij willen nogmaals de nadruk leggen op de noodzaak van die werken. Zij zorgen ervoor dat de waterafvoer verzekerd is en ook voor de bevloeiing in periodes […]