Stampershoekbeek

Beschermingswerken Stampershoekbeek

Beschermingswerken Stampershoekbeek

Momenteel zijn er werken bezig aan de uitmonding van de stampershoekbeek, de WH.11. De taluds waren ingekalfd waardoor er private grond werd ingenomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van palen en breuksteen om de oever her in te richten.