https://www.dropbox.com/s/3aob0db3avnqr6d/Besluit_tijdelijk_verbod_onttrekking_water_onbevaarbare_waterlopen_06-07-2023.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2di1rihqya57f2m/PB%20Droogtemaatregelen%20West-Vlaanderen_kaart_20230706.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tpb6rqr4zzgk6b7/20230706_besluit_Gouverneur_OVL_tijdelijk_onttrekkingsverbod.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/rvl2ct4vwjhn4hb/20230706_infobericht_besluit_gouverneurOVL_tijdelijk_ontrekkingsverbod.docx?dl=0