Op 21 maart 2024 vond de algemene vergadering plaats van de Oostkustpolder. Naast de jaarlijkse agendapunten was er ditmaal een (her)verkiezing van de bestuursleden. De uittredende bestuursleden zijn herverkozen met uitzondering van de heer Johan Van Landschoot die zich niet meer kandidaat stelde. In zijn plaats heeft Karolien Vermeulen, ook afkomstig van Oedelem, een kandidatuur ingediend. Zij werd met volstrekte meerderheid verkozen. Ondertussen heeft ze al haar eed afgelegd in handen van de Gouverneur. De heer Jan Dhondt werd opnieuw verkozen als adjunct-dijkgraaf.