Na jaarlijkse gewoonte worden zomermaaiwerken uitgevoerd in de periode tussen 15 juni tot 15 juli.

Hiervoor is een omgevingsvergunning verkregen. Deze maaiwerken  worden beperkt tot trajecten die noodzakelijk zijn voor de waterafvoer alsook voor de bevloeiing van waterlopen in tijden van droogte.

Je kunt de voortgang bekijken op de website “watertalk” van de provincie.

Wilt u meer weten over de werking van de polder verwijzen wij naar het jaarrapport 2023-2024

https://www.dropbox.com/scl/fi/87pitm907nuyqv46afi7a/Jaarrapport-2023_2024_def.pdf?rlkey=kd1mnhpu4af7dym4xoobgmfmq&dl=0

 

 

 

 

 

Op donderdag 13 juni 2024 vond de jaarlijkse schouwing van de Oostkustpolder plaats, met een focus op uitgebreid waterbeheer in de regio.

Het programma startte met een aantal presentaties over het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie. Afgevaardigden van de Vlaamse Waterweg behandelden volgende onderwerpen:

  1. Herstelwerken aan de middendijk tussen de twee kanalen: Na de dijkdoorbraak van 30 december 2018 bleek uit inspectie dat beschermings- en stabiliteitswerken aan de middendijk tussen de uitmondingen en de Sifon te Damme noodzakelijk zijn. De werken zijn ondertussen in uitvoering en zullen in 2027 klaar zijn.
  2. Beheer kanalen : Toelichting over de watertoevoer en -afvoer van de Vlaamse kanalen in de bekkens van de Gentse Kanalen en Brugse Polders.
  3. Renovatie uitwateringskokers: Gedetailleerde uitleg over de anticorrosiebehandeling van de damplanken en de betonherstellingen aan de dakconstructie.

Daarna werden diverse locaties bezocht met de bus:

  • Schouwing uitgevoerde onderhouds- en inrichtingswerken dienstjaar 2023: Overzicht van oeverbeschermingswerken, slibruimingen en geplaatste stuwen.
  • Herstelwerken aan de middendijk. tussen de twee kanalen.
  • Noodpompen op de middendijk: Toelichting peilprotocol en uitleg over de twee vijzelpompen van elk 5 m³/sec die water van het Leopoldkanaal overpompen naar het Afleidingskanaal  van de Leie.
  • Uitmonding Noordwatergang: Toelichting over afwateringsstructuren en het inzetten van mobiele noodpompen op uitstroomconstructies bij wateroverlast.
  • Stadslandschap Westkapelle rond bedrijventerrein ’t Walletje: Bezoek aan het nieuwe bufferbekken en de natuurtechnisch heringerichte Rietveldader, met aandacht voor infrastructuur en waterbeheer.
  • Toelichting over invasieve exotische plantensoorten: Voorbeelden van plantenmateriaal van invasieve soorten zoals waternavel, waterpest, waterteunisbloem en Japanse Duizendknoop, met uitleg over de bestrijdingsmethoden.

De rondrit eindigde met een slotwoord door de dijkgraaf.