Op 21 maart 2024 gaat de algemene vergadering van de stemgerechtigde ingelanden door. Een agendapunt betreft de verkiezing of herverkiezing van leden voor de aanvulling van het bestuur. De richtlijnen daarvoor vindt u terug op de website van de polder onder de rubriek “wetgeving en links”, het huishoudelijk reglement. Voor eventuele vragen kunt u steeds terecht bij de ontvanger-griffier: kantoor 050/33 32 71 of gsm: 0478 46 10 90.

Hieronder vindt u ook een link naar het jaarrapport 2023-2024 over de werking van de polder.

https://www.dropbox.com/scl/fi/9c3xnuylv1kqfgyz9z92d/Jaarrapport-2023_2024.pdf?rlkey=rais568jupm6iypjnn04uwqen&dl=0