De nieuwsjaarreceptie van de Oostkustpolder ging door op 11 januari in het kasteel van Moerkerke. Het is een bijeenkomst om de bestuursleden en de partners te informeren over de dagelijkse werking van de polder. In de toespraak van de dijkgraaf had hij het in het bijzonder over de wateroverlast op het einde van het jaar, de visie van de polder over de toekomst en de uitdagingen op korte en lange termijn. Dit jaar werden twee personeelsleden aangeworven nl Benedicte Vanneste, administratief medewerkster en Bruno Allemeersch, exotenbestrijder om het team te vervoegen.