Op 16 september 2022 verscheen een artikel in de krant van West-Vlaanderen met de titel: “Tienjarige Oostkustpolder verdedigt het nut van deze organisatie.”

Zie krantenartikel

Gisteren heeft Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) tijdens een TV-programma publiekelijk gezegd dat “de invoering van een statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes onvermijdelijk is”. Ze verwijst naar de beleidsdoelstelling van “20 procent minder zwerfvuil tegen 2022” en het Vlaamse regeerakkoord waarin staat dat “als de cijfers niet verbeteren, er een systeem van statiegeld moet komen.” In 2019 was de hoeveelheid zwerfvuil niet afgenomen, maar juist toegenomen met 14%. De beslissende monitoringsresultaten over het jaar 2022 worden ergens de komende weken verwacht, en Demir verwacht (net als vele anderen) dat de doelstelling van -20% niet gehaald zal worden. 

De Oostkustpolder is partner van de statiegeldalliantie. Het invoeren van statiegeld is ook voor de polder een positieve beslissing. Het zwerfvuil komt terecht in de waterlopen en kunnen oorzaak zijn van verstoppingen zoals blikjes, plastiek (flesjes, plastieken verpakkingen ed.). Ook in het kader van het onderhoud brengen ze schade mee aan de onderhoudsmachines.

Om ervoor te zorgen dat deze woorden in daden worden omgezet en we daadwerkelijk statiegeld krijgen in België, moeten we de Belgische milieuministers gemotiveerd houden.