Berichten

                                                     

Op 21 maart 2024 vond de algemene vergadering plaats van de Oostkustpolder. Naast de jaarlijkse agendapunten was er ditmaal een (her)verkiezing van de bestuursleden. De uittredende bestuursleden zijn herverkozen met uitzondering van de heer Johan Van Landschoot die zich niet meer kandidaat stelde. In zijn plaats heeft Karolien Vermeulen, ook afkomstig van Oedelem, een kandidatuur ingediend. Zij werd met volstrekte meerderheid verkozen. Ondertussen heeft ze al haar eed afgelegd in handen van de Gouverneur. De heer Jan Dhondt werd opnieuw verkozen als adjunct-dijkgraaf.

Op 21 maart 2024 gaat de algemene vergadering van de stemgerechtigde ingelanden door. Een agendapunt betreft de verkiezing of herverkiezing van leden voor de aanvulling van het bestuur. De richtlijnen daarvoor vindt u terug op de website van de polder onder de rubriek “wetgeving en links”, het huishoudelijk reglement. Voor eventuele vragen kunt u steeds terecht bij de ontvanger-griffier: kantoor 050/33 32 71 of gsm: 0478 46 10 90.

Hieronder vindt u ook een link naar het jaarrapport 2023-2024 over de werking van de polder.

https://www.dropbox.com/scl/fi/9c3xnuylv1kqfgyz9z92d/Jaarrapport-2023_2024.pdf?rlkey=rais568jupm6iypjnn04uwqen&dl=0