Berichten

Hieronder vindt U de link naar naar de website met alle informatie

https://www.gouverneuroost-vlaanderen.be/nieuws/waterbeleid/uitbreiding-onttrekkingsverbod-onbevaarbare-waterlopen