Berichten

Na jaarlijkse gewoonte worden zomermaaiwerken uitgevoerd in de periode tussen 15 juni tot 15 juli.

Hiervoor is een omgevingsvergunning verkregen. Deze maaiwerken  worden beperkt tot trajecten die noodzakelijk zijn voor de waterafvoer alsook voor de bevloeiing van waterlopen in tijden van droogte.

Je kunt de voortgang bekijken op de website “watertalk” van de provincie.

Wilt u meer weten over de werking van de polder verwijzen wij naar het jaarrapport 2023-2024

https://www.dropbox.com/scl/fi/87pitm907nuyqv46afi7a/Jaarrapport-2023_2024_def.pdf?rlkey=kd1mnhpu4af7dym4xoobgmfmq&dl=0