Het terug in open profiel herstellen van een deel van de Poulagiebeek

In juni 2021 zijn de werken gestart voor het terug in open tracé herstellen van de Poulagiebeek, onbevaarbare waterloop van 2° categorie nr. WH.10.11.2.2., tussen de Zandgrachtstraat en de Bruggestraat in Oedelem.

Door de klimatologische veranderingen zullen we in de toekomst meer en meer te maken krijgen met uitzonderlijke weersomstandigheden. Het volume water afkomstig van ‘Oedelemberg’ zal bij intense regenval toenemen en nog meer belastend zijn voor de Poulagiebeek. Uiteindelijk moet al het water door een buis van 900 mm afgevoerd worden. Stroomopwaarts werden al knijpconstructies geplaatst. Om tegemoet te komen aan de toekomstige noden werd in overleg met de provinciale dienst Waterlopen een concept uitgewerkt waarbij een open profiel wordt gerealiseerd tussen de Zandgrachtstraat en de Bruggestraat. Het concept bestaat uit het aanleggen van U-elementen met daarop taluds van 4/4 rekening houdend met het oorspronkelijk profiel en de loop van de beek. De werken zullen uitgevoerd worden door de bvba De Witte Aannemingen binnen het onderhoudsbestek lot zuid. Gezien de Poulagiebeek een waterloop van de 2° categorie is, zullen de kosten integraal terugbetaald worden door de provincie.