Berichten

https://www.dropbox.com/s/3aob0db3avnqr6d/Besluit_tijdelijk_verbod_onttrekking_water_onbevaarbare_waterlopen_06-07-2023.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2di1rihqya57f2m/PB%20Droogtemaatregelen%20West-Vlaanderen_kaart_20230706.pdf?dl=0

Hierbij de link naar het desbetreffende Besluit.

https://www.dropbox.com/s/znfxyfobvhwemgc/Besluit%20gouverneur%20-%202022_10_10.pdf?dl=0