Berichten

De Oostkustpolder gaat over tot de openbare verkoop van zes loten grond gelegen ter hoogte van het Fort Sint Donaas in 8340 Lapscheure (Damme).

De percelen zijn kadastraal gekend te Damme, 5° afdeling (Lapscheure) sectie A, nrs. 483C en 482H.

Deze twee percelen werden opgesplitst in 6 loten:

LOT 1, met een opgemeten oppervlakte van 607,58m², deel van perceel 483 C; LOT 2, met een opgemeten oppervlakte van 798,66m², deel van perceel 483 C
LOT 3, met een opgemeten oppervlakte 859,27m², deel van perceel 483 C
LOT 4, met een opgemeten oppervlakte van 401,94m², deel van perceel 482 H
LOT 5, met een opgemeten oppervlakte van 148,28m², deel van perceel 482 H
LOT 6, met een opgemeten oppervlakte van 156,41m², deel van perceel 482 H

De minimumprijs bedraagt 4,00 euro/m². Biedingen dienen uiterlijk 26 april 2023 om 23.59 u bezorgd t.a.v. Mooren Kristof, dienst Vastgoedtransacties: kristof.mooren@vlaanderen.be
dossiernr. 13260

De besloten openbare verkoop gaat door op 2 mei 2023 om 14.00 uur ten kantore van de Oostkustpolder: Brugse Steenweg 227, 8000 Brugge

Meer info kan bekomen worden op de website openbare verkopen van de Vlaamse Overheid https://www.vlaanderen.be/damme-fort-donaas

 Hieronder vindt u de link naar het opmetingsplan:

Opmetingsplan