Berichten

Op 10 en 11 juni 2024 bezochten we samen met een afvaardiging van de 5 andere West-Vlaamse polderbesturen en een delegatie van de Provincie West-Vlaanderen, waaronder gouverneur Decaluwé en gedeputeerde Naeyaert, het graafschap Kent in Engeland om er kennis uit te wisselen over de uitdagingen inzake waterbeheer. Naast boeiende uiteenzettingen over o.a. de aanpak van droogte en verzilting, kustbescherming, de bestuurlijke organisatie en het inzetten op integraal waterbeheer en -beleid stonden ook een aantal interessante werkbezoeken op het programma. We bezochten onder meer het NIAB – National Institute of Agricultural Botany – , een onderzoekscentrum voor toegepast onderzoek en innovatie in de commerciële tuinbouw, en Blackbird Farm waar we uitleg kregen over duurzame en klimaatbestendige landbouw. Op the Isle of Sheppey bezochten we een visvriendelijk pompgemaal en het Elmley natuurreservaat waar een voorheen intensief landbouwbedrijf werd omgezet in wetlands met aangepaste landbouw.

Deze uitwisseling vond plaats onder de koepel van het Straits Committee, een multilateraal samenwerkingsverband tussen Kent County Council, Département du Nord en Pas-de-Calais en de Provincies Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen. We hopen de interessante uitwisseling met Kent County Council en de Lower Medway Internal Drainageboard in de toekomst verder te zetten.