Vlaanderen is opnieuw een website rijker. Op https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/  worden zowel het Blue Deal programma als alle gerelateerde projecten uitvoerig toegelicht. Via de kaart vind je de projecten in onze regio gemakkelijk terug, dus ook de lopende initiatieven binnen onze polder:

    • Water-Land-Schapsproject Romboutswervepolder
    • Water-Land-Schapsproject Beverhoutsveld
    • Natuurverbinding langs de Vuile Vaart
    • Opstuwen Paulusvaart