Vlaanderen pioniert op vlak van kustbescherming op lange termijn. zie persbericht: https://www.dropbox.com/s/w3h1xkbov2ull55/Vlaanderen%20pioniert%20op%20vlak%20van%20kustbescherming%20op%20lange%20termijn.pdf?dl=0  

Vlaanderen is opnieuw een website rijker. Op https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/  worden zowel het Blue Deal programma als alle gerelateerde projecten uitvoerig toegelicht. Via de kaart vind je de projecten in onze regio gemakkelijk terug, dus ook de lopende initiatieven binnen onze polder: Water-Land-Schapsproject Romboutswervepolder Water-Land-Schapsproject Beverhoutsveld Natuurverbinding langs de Vuile Vaart Opstuwen Paulusvaart

Hierbij de link naar het desbetreffende Besluit. https://www.dropbox.com/s/znfxyfobvhwemgc/Besluit%20gouverneur%20-%202022_10_10.pdf?dl=0  

Op 16 september 2022 verscheen een artikel in de krant van West-Vlaanderen met de titel: “Tienjarige Oostkustpolder verdedigt het nut van deze organisatie.” Zie krantenartikel

Gisteren heeft Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) tijdens een TV-programma publiekelijk gezegd dat “de invoering van een statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes onvermijdelijk is”. Ze verwijst naar de beleidsdoelstelling van “20 procent minder zwerfvuil tegen 2022” en het Vlaamse regeerakkoord waarin staat dat “als de cijfers niet verbeteren, er een systeem van […]

Het captatieverbod afgevaardigd door de Vlaamse Waterweg betekent concreet voor de Oostkustpolder dat er niet meer bevloeid kan worden vanuit de Damse Vaart tussen de Siphon in Damme en Sluis. Hierdoor zal het waterpeil in heel wat waterlopen te Damme (Oostkerke, Hoeke, Lapscheure en Moerkerke) en Knokke-Heist (Westkapelle) dalen. Eigenaars van dieren die gewoonlijk uit […]

        maaiwerken                                                                  ruimingswerken de najaarsmaaiwerken worden uitgevoerd in de periode 15 augustus tot en met 14 december. Met najaarsmaaien wordt […]

Gezien de lange droge periode werd door de VMM en het stadslabo van Brugge melding gemaakt van blauwalgen in het traject van het kanaal tussen Fort Lapin thv de Dampoort en de Katelijnebrug. Dit heeft tot gevolg dat de bevloeiing is stop gezet thv de Dampoort die de Zijdelingse vaart voedt om in het achterland […]

Hieronder vindt U de link naar naar de website met alle informatie https://www.gouverneuroost-vlaanderen.be/nieuws/waterbeleid/uitbreiding-onttrekkingsverbod-onbevaarbare-waterlopen