Op 10 en 11 juni 2024 bezochten we samen met een afvaardiging van de 5 andere West-Vlaamse polderbesturen en een delegatie van de Provincie West-Vlaanderen, waaronder gouverneur Decaluwé en gedeputeerde Naeyaert, het graafschap Kent in Engeland om er kennis uit te wisselen over de uitdagingen inzake waterbeheer. Naast boeiende uiteenzettingen over o.a. de aanpak van […]

          Op donderdag 13 juni 2024 vond de jaarlijkse schouwing van de Oostkustpolder plaats, met een focus op uitgebreid waterbeheer in de regio. Het programma startte met een aantal presentaties over het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie. Afgevaardigden van de Vlaamse Waterweg behandelden volgende onderwerpen: Herstelwerken aan de middendijk […]

De collega’s van de Middenkustpolder werven aan: https://www.dropbox.com/scl/fi/almtkibmqche4qg7s4ytr/Vacature-beleidsmedewerker-projectverantwoordelijke-beeld.pdf?rlkey=tqetywnf7n93txhn12j603n9r&dl=0

                                                      Op 21 maart 2024 vond de algemene vergadering plaats van de Oostkustpolder. Naast de jaarlijkse agendapunten was er ditmaal een (her)verkiezing van de bestuursleden. De uittredende bestuursleden zijn […]

Climapolder Congres: Internationale conferentie 11-13 maart 2024 in Brugge De Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Polders en ILVO organiseren van 11 tot 13 maart 2024 het Climapolder Congres. Doel is het verbinden van Europese waterbeheerders en beleidsmakers die werkzaam zijn in verschillende laaggelegen gebieden die ooit op de zee zijn teruggewonnen. Gelegen op het grensvlak van land en zee […]

Op 21 maart 2024 gaat de algemene vergadering van de stemgerechtigde ingelanden door. Een agendapunt betreft de verkiezing of herverkiezing van leden voor de aanvulling van het bestuur. De richtlijnen daarvoor vindt u terug op de website van de polder onder de rubriek “wetgeving en links”, het huishoudelijk reglement. Voor eventuele vragen kunt u steeds […]

                    De nieuwsjaarreceptie van de Oostkustpolder ging door op 11 januari in het kasteel van Moerkerke. Het is een bijeenkomst om de bestuursleden en de partners te informeren over de dagelijkse werking van de polder. In de toespraak van de dijkgraaf had hij het in het […]

Vanaf begin oktober is het beginnen regenen tot eind december met wateroverlast tot gevolg. Binnen de Oostkustpolder heeft het zich beperkt tot wei- en akkerlanden die onder water stonden. Er zijn geen huizen bedreigd of gevallen van schade gemeld. Lot Noord: er waren geen noemenswaardige problemen. Het inzetten van mobiele pompen op de Noordwatergang en […]

Hierbij melden wij dat de onderhoudswerken, zijnde de maaiwerken volop aan de gang zijn. Binnenkort starten ook de ruimingswerken. Er werd al een bericht gestuurd met de details. Wij willen nogmaals de nadruk leggen op de noodzaak van die werken. Zij zorgen ervoor dat de waterafvoer verzekerd is en ook voor de bevloeiing in periodes […]

https://www.dropbox.com/s/3aob0db3avnqr6d/Besluit_tijdelijk_verbod_onttrekking_water_onbevaarbare_waterlopen_06-07-2023.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/2di1rihqya57f2m/PB%20Droogtemaatregelen%20West-Vlaanderen_kaart_20230706.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tpb6rqr4zzgk6b7/20230706_besluit_Gouverneur_OVL_tijdelijk_onttrekkingsverbod.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/rvl2ct4vwjhn4hb/20230706_infobericht_besluit_gouverneurOVL_tijdelijk_ontrekkingsverbod.docx?dl=0

Hierbij de link naar de besluiten met betrekking tot het tijdelijk ontrekkingsverbod uit onbevaarbare waterlopen: https://www.dropbox.com/s/txfbt73p15h5t25/20230612_persbericht_inclusief_kaart%20WVL.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/ttjrdh5by1xna04/Besluit_gouverneur_tijdelijk_onttrekkingsverbod%20WVL.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/neky13e7jt7gbib/20230614_besluit_gouverneur_OVL_tijdelijk_onttrekkingsverbod_onbevaarbarewaterlopen.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/xdf5af8xvpjl0mn/20230615_infobericht_besluit_gouverneurOVL_tijdelijk_ontrekkingsverbod.pdf?dl=0  

Momenteel zijn er werken aan de gang ter hoogte van het pompgemaal waardoor er geen water wordt overgepompt in het tweede pand van de Damse Vaart tussen Damme en Sluis. Er zitten 6 bevloeiingspunten in dit traject waardoor het peil in dit pand aan het dalen is. De toestand zou vanaf dinsdag terug genormaliseerd worden. […]

Recent was er een interview met de dijkgraaf rond het Waterlandschap Beverhoutsveld. De Oostkustpolder komt ook aan bod als partner in toch een mooi project rond het WLS Beverhoudsveld. Er werd onderstreept dat de polder wel degelijk beschikt over de nodige kennis en insteek, niet alleen rond het water maar ook rond landbouw, natuur en […]

In samenwerking met de Vlaamse Visserijcommissie en Sportvisserij Vlaanderen werd door het bestuur van de Oostkustpolder een visponton voor andersvaliden geïnstalleerd. Er werd op het wachtbekken van de Ronselarebeek in Dudzele een houten ponton aangelegd dat voorzien is van een opstaande boord. Zo kunnen rolstoelgebruikers er veilig vissen. Er waren al enkele hengelplaatsen aanwezig, maar […]

De Oostkustpolder gaat over tot de openbare verkoop van zes loten grond gelegen ter hoogte van het Fort Sint Donaas in 8340 Lapscheure (Damme). De percelen zijn kadastraal gekend te Damme, 5° afdeling (Lapscheure) sectie A, nrs. 483C en 482H. Deze twee percelen werden opgesplitst in 6 loten: LOT 1, met een opgemeten oppervlakte van […]

  Op 30 maart 2023 ging de Algemene vergadering door van de Oostkustpolder. In het jaarrapport 2022-2023 werd een overzicht gegeven van de werking van de polder. Hieronder de link naar de tekst. jaarrapport 2022-2023

Vlaanderen pioniert op vlak van kustbescherming op lange termijn. zie persbericht: https://www.dropbox.com/s/w3h1xkbov2ull55/Vlaanderen%20pioniert%20op%20vlak%20van%20kustbescherming%20op%20lange%20termijn.pdf?dl=0  

Vlaanderen is opnieuw een website rijker. Op https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/  worden zowel het Blue Deal programma als alle gerelateerde projecten uitvoerig toegelicht. Via de kaart vind je de projecten in onze regio gemakkelijk terug, dus ook de lopende initiatieven binnen onze polder: Water-Land-Schapsproject Romboutswervepolder Water-Land-Schapsproject Beverhoutsveld Natuurverbinding langs de Vuile Vaart Opstuwen Paulusvaart

Hierbij de link naar het desbetreffende Besluit. https://www.dropbox.com/s/znfxyfobvhwemgc/Besluit%20gouverneur%20-%202022_10_10.pdf?dl=0  

Op 16 september 2022 verscheen een artikel in de krant van West-Vlaanderen met de titel: “Tienjarige Oostkustpolder verdedigt het nut van deze organisatie.” Zie krantenartikel

Gisteren heeft Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) tijdens een TV-programma publiekelijk gezegd dat “de invoering van een statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikjes onvermijdelijk is”. Ze verwijst naar de beleidsdoelstelling van “20 procent minder zwerfvuil tegen 2022” en het Vlaamse regeerakkoord waarin staat dat “als de cijfers niet verbeteren, er een systeem van […]

Het captatieverbod afgevaardigd door de Vlaamse Waterweg betekent concreet voor de Oostkustpolder dat er niet meer bevloeid kan worden vanuit de Damse Vaart tussen de Siphon in Damme en Sluis. Hierdoor zal het waterpeil in heel wat waterlopen te Damme (Oostkerke, Hoeke, Lapscheure en Moerkerke) en Knokke-Heist (Westkapelle) dalen. Eigenaars van dieren die gewoonlijk uit […]

        maaiwerken                                                                  ruimingswerken de najaarsmaaiwerken worden uitgevoerd in de periode 15 augustus tot en met 14 december. Met najaarsmaaien wordt […]

Gezien de lange droge periode werd door de VMM en het stadslabo van Brugge melding gemaakt van blauwalgen in het traject van het kanaal tussen Fort Lapin thv de Dampoort en de Katelijnebrug. Dit heeft tot gevolg dat de bevloeiing is stop gezet thv de Dampoort die de Zijdelingse vaart voedt om in het achterland […]

Hieronder vindt U de link naar naar de website met alle informatie https://www.gouverneuroost-vlaanderen.be/nieuws/waterbeleid/uitbreiding-onttrekkingsverbod-onbevaarbare-waterlopen